headerafbeelding

Brabantse Wal

De Brabantse Wal ligt aan de rand van West-Brabant, op de grens met Zeeland & België. In de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en een deel van Steenbergen & Roosendaal.

Door de grote verscheidenheid in landschappen is het een prachtig gebied om te wandelen of fietsen.

De ligging van de Brabantse Wal is opvallend mooi. De steilrand met o.a. de Leemberg, Spinolaberg en Kijkuit is de abrupte overgang van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen zeekleipolders. Deze rand is op sommige plaatsen zo’n 20 meter hoog en is ongeveer 25 km lang en aangemerkt als aardkundig waardevol gebied.

Het is een landschap met een rijke en waardevolle cultuurhistorie van oorlogen, overstromingen, onderwaterzettingen en inpolderingen die hun sporen hebben nagelaten. Aan de oostkant van de steilrand liggen hoge zandgronden met bossen, heide, duinen vennen en kleinschalige akkers en weilanden. Aan de westkant, de laagte, liggen polders met oude dijken, kreken en akkers. De overgangen in het landschap, van hoog naar laag, van zand naar klei, van droog naar nat zorgen voor een mooie natuur.

Kortom de moeite waard om te komen beleven.

Voor meer informatie over de Brabantse Wal verwijzen wij u naar de website >>