headerafbeelding

Kladde

 

In de volksmond woont men op de Kladde. Het gehucht Kladde ligt op het uiterst noordelijke puntje van de Brabantse Wal, op hoge zandgrond en grenzend aan lage polders.

Eeuwen geleden heette dit gebied de Ruige Velden. De oudst bekende vermelding van het gehucht dateert uit 1589, toen sprake was van land in de “Leemkladde”. Ten oosten van Kladde zat veel leem in de ondergrond, dat door steenbakkers gedolven werd. De naam Kladde kan verwant zijn aan woorden zoals kluit en klodder en verwijzen naar de overgang van zand naar klei of naar de leem die in de buurt gewonnen werd. Maar Kladde is ook een (Thoolse) naam voor een klis of klissenkruid, een algemeen voorkomend gewas met kleverige bollen.

Kladde wordt doorsneden door de grens tussen gemeente Bergen op Zoom en gemeente Steenbergen, die teruggaat tot de deling van het land van Breda in 1287. In 1458 werd die grens nog eens officieel vastgelegd.

In Kladde stonden aan weerszijden grote boerderijen met namen als “Kasteel van Rupelmonde”, Groot Klatwijk” en “Berct”. In 1840 telde Kladde 190 inwoners verdeeld over 37 woningen. Het gehucht leek zich te gaan ontwikkelen tot een dorp toen er rond 1841 een school werd gebouwd en in 1851 een bergkorenmolen. De molen stond achter Kladde 16. Helaas werden beide gebouwen in de 20steeeuw weer afgebroken. In 2010 telde Kladde 250 inwoners. Sinds 2018 is het gehucht de standplaats van Gasterij de Kladde, de heropening van het welkbekende café De Kladde van weleer.